2. nedeľa po narodeni Pána v roku C

ÚVOD DO SVÄTEJ OMŠE

Milí farníci, dnes sme prišli k nášmu Pánovi – malému Kráľovi, ktorý sa práve narodil. A touto svätou omšou prejavujeme vernosť Pánovi. Nech sa naše srdcia radujú. V tichosti zasväťme svoje srdcia Pánovi a dovoľme mu, aby nám pomohol radovať sa, preto, že sme jeho učeníkmi.

KÁZEŇ

Milí farníci, ešte stále trvá obdobie radostného slávenia Vianoc. Dnes sa chcem zastaviť pri PRVOM čítaní, ktoré hovorí o MÚDROSTI. Je to príležitosť trochu sa nad tým zamyslieť. Múdro konáme vo svojom živote? Alebo všetko, čo robíme, hovoríme, myslíme si, je vlastne MÚDRE? Samozrejme, vždy v našom živote môžeme nájsť napríklad ospravedlnenie za to, čo robíme alebo hovoríme. Je to v nás ľuďoch. Vždy sa budeme snažiť nejako ospravedlniť. Ak urobíme niečo zlé, vždy môžeme povedať, že sú aj horší ľudia od nás. Ak povieme niečo zlé, vždy môžeme povedať, veď ako hovoria iní ľudia, my až nie sme ani takí zlí. Ale to nie je dobré. Vždy potrebujeme v našich životoch uctievať Božie pravidlá, žiť podľa Božích pravidiel. A na základe toho, čo nám Boh hovorí, posúdiť, či robíme niečo dobré v našom živote alebo nie. Vždy mám na mysli ten príbeh, keď premýšľam o našich chybách či hriechoch, keď Ježiš povedal Márii Magdaléne – ODPUSTENÉ TI JE, CHOĎ A UŽ NEZHREŠ. Takže sa nemôžeme ospravedlňovať za hriech alebo za zlé veci, ktoré v živote robíme, pretože Ježiš jasne povedal, že ona to už NEROBÍ. Preto nám dnes hovorí, aby sme niektoré veci v našich životoch MÚDRO položili na svoje miesta. Samozrejme, vždy sa môžeme v živote pomýliť, vždy môžeme povedať niečo, čo nie je dobré, ale vždy je múdre nasledovať Pána. Toto je čas, keď sme zvlášť povolaní preskúmať samých seba a prispôsobiť svoj život malému kráľovi. Nachádzame sa v čase SYNODY, ktorá nás zvlášť vyzýva, aby sme sa viac obrátili k Cirkvi, k Pánovi. To všetko sú prvky, ktoré nám musia pomôcť žiť tento náš život múdro. Začal sa aj nový rok. Pre mňa osobne je to vždy príležitosť zmeniť niektoré veci v mojom živote. Aby som napravil to, čo som neurobil dobre. Aby som svoj život usmerňoval a viedol MÚDRO, ako hovorí Pán. Drahí farníci, deti, miništranti, chcem, aby Božie Slovo bolo tým, čo bude viesť múdre náš život. Chcem, aby sme ako farské spoločenstvo napredovali v duchovnom živote. Náš život chcem, aby sme zasvätili Pánovi a verím, že Boh nás všetkých požehná. Vaše rodiny, deti, starí i mladí, všetci spolu, aby sme sa obrátili k Pánovi. NEVIEME, čo nás čaká v novom roku, ktorý sme začali. Nech nám všetkým pomáha Pán, ktorý je sama láska a milosrdenstvo. Amen

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.