23. nedeľa v cezročnom období v roku C

ÚVOD DO OMŠE

Drahí farníci, ako Ježišovi učeníci sme dnes prišli k nemu i k nám do nášho kostola. Potrebujeme Pánovu pomoc. Nemôžeme prežiť  tento život sami. Na začiatku svätej omše sústreďme sa  a vyprosme si Pánovo milosrdenstvo.

KÁZEŇ

Milí farníci, v prvom čítaní, ktoré sme počuli, môžeme vidieť koľko sme malí, ale zároveň aj koľko sme veľkí. Totiž, Kniha múdrosti hovorí, že človek nemôže veľa toho vedieť na tejto zemi. Veľa by sme toho nevedeli, keby nám to Pán nebol nezjavil skrze Ducha Svätého. My všetci ľudia na Zemi máme svoju úlohu. Nikto z nás tu nie je náhodou. Počas nášho života musíme objaviť, spoznať  čo to Boh chce v našom  živote. Čo pre mňa Pán chce? Prvé čítanie nám hovorí, že popri všetkom, čo v dnešnom svete vieme,  popri všetkých našich vedomostiach a múdrosti je ešte veľa toho, čo nevieme. Človek nevie veľa, kým mu to Boh nezjaví. Dávajme si teda pozor, aby sme sa v živote veľmi nevychvaľovali, lebo istotne Boh okrem našich vedomostí dovolil aj niečo iné pre náš  život. Aj dnešné evanjelium obsahuje niektoré radikálne slová. Evanjelium hovorí: „Kto nemá v nenávisti  svojho otca a matku a svoj vlastný život, nemôže byť mojím učeníkom.“ Túto vetu pravdaže  nemôžeme prijať doslovne, no nesie v sebe veľmi veľké posolstvo. Čoho sa my zriekame v našom živote pre Pána? Alebo, akonáhle sa niečo stane proti našej vôli, hneď protestujeme? Milí farníci, skúsme sa nad tým dnes a v týchto dňoch viac zamyslieť. Čo robím pre Pána, pre jeho Cirkev? Sme jedno spoločenstvo, kresťania, máme svoj kostol, máme svoje  tajomstvá. Máme všetko. Skúsme sa viac zapojiť do Ježišovej Cirkvi. Skúsme byť aktívnejší. Tým dávame najavo, že milujeme Ježiša a že sme jeho učeníkmi. Na prvý piatok bolo na svätej omši veľa ľudí, kostol bol takmer plný. Bol som naozaj rád, že som to videl. Napriek tomu to niečo ukazuje. Ale poďme ešte trochu ďalej,  aby sme prehĺbili vieru v živého Ježiša, ktorý je tu. Ježiš v evanjeliu hovorí, že ak sa nezriekneme všetkého, čo vlastníme, nemôžeme byť jeho učeníkmi. Zrieknime  sa všetkého v našich srdciach. Nedovoľme, aby nás tento svet zajal a nezabudnime  na Ježiša. Pozývam vás všetkých, aby ste sa viac zapájali do všetkých aktivít našej farnosti. Pomaly prichádza jeseň. Je tu veľa neistoty. Je tu veľa strachu a otázok. Ani úroda nie je  taká, akú sme  chceli mať, akú sme očakávali. Spolu s Pánom to všetko vydržíme. Dá nám silu, ale musíme sa zrieknúť  všetkého, čo nás vzďaľuje od Pána. V prvom rade je to hriech. Zrieknime sa hriechu. Rozhodnime sa zmeniť niektoré veci v našom živote. Nedovoľme, aby sme boli celý život tými istými veriacimi. Nech nám táto nedeľa pomôže viac o tom premýšľať. Amen.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.