5. cezročná nedeľa v roku A

Na úvod

Drahí veriaci, dnes sa chceme znovu stretnúť so živým Ježišom. Preto sme dnes prišli na túto svätú omšu. Odstráňte z vašich myšlienok všetky predsudky, zlo, zlý názor, odsúdenie. Dnes sa pozerajme v túto chvíľu iba na Ježiša a počúvajme to, čo nám On hovorí.

Kázeň

Milí veriaci, v túto piatu cezročnú nedeľu Cirkev nás pokračuje poučovať pravému zmyslu života pomocou Božieho slova.

V prvom čítaní nám hovorí prorok Izaiáš. Verím, že to čo sme počuli od proroka už vieme, ale zdá sa, že Izaiáš vie, aké je to ťažké a akoby nás chcel neustále na to pripomínať. Napríklad Izaiáš hovorí: „Lám hladnému svoj chlieb, zaodej nahého…“ Verím, že v dnešnej modernej dobe nájdeme veľa dôvodov, prečo by sme to nemali robiť. Naše odpovede sú väčšinou také, ako človek nie je schopný urobiť niečo v živote, ako vynakladá všetky svoje peniaze na niektoré nepotrebné veci a tak ďalej. Naše argumenty väčšinou podporujú to, čo je v živote skutočné. Avšak v Božom pláne by som povedal, že existuje to ALE! Je pravda, že my ľudia vidíme niečí vonkajšok, ale dosť času potrebujeme, kým vnikneme do NIEČIEHO SRDCA. Prorok Izaiáš nám chce práve to dnes pripomenúť. Pozerať niečie srdce, vidieť, že každý človek túži po láske a pozornosti. Vždy môžeme odsúdiť, zaútočiť, otočiť hlavu …. Ťažšia a krajšia cesta je tá, o ktorej nám dnes hovorí prvé čítanie. Cesta môže byť ťažšia, ale v takom prípade budeme mať SVETLO v našom živote. V týchto ťažkých chvíľach nám Pán dá silu a potrebné milosti.

V tomto duchu nám hovorí aj dnešné evanjelium. Je také mocné a silné. V dnešnom evanjeliu je také silné posolstvo. Apoštol Matej nám hovorí o SOLI a SVETLE. My kresťania by sme mali byť práve takí. V našom každodennom živote by sme mali byť SOĽ ako aj  SVETLO. Možno by sme dnes chceli počuť niečo o tom, ako musíme uskutočňovať ľudskú spravodlivosť na tomto svete, alebo možno chceme počuť, že BOH je iba na našej strane a nie aj na druhej strane. Ale to sme dnes nepočuli. Dnes nás Boh volá, aby sme boli na tejto zemi SOĽ. Čo to znamená? Veľmi jednoduché…. Robím dobré skutky? Hlavná otázka je, či konám dobro? Verím v Ježiša, že je vedľa mňa a že všetko, čo robím, ak nie pre Ježiša, pre Boha, pre život vo večnosti – prečo potom robím?

Milí farníci, kedykoľvek človek vzal spravodlivosť do vlastných rúk – to sa nekončilo dobre! Ak naše oči všetko merajú podľa zásad SPRAVODLIVOSTI – aký si ty voči mne, taký som ja voči tebe – neskončí sa to dobre. Napríklad: predstavte si, že jedného dňa Boh začne uplatňovať toto pravidlo v našom živote? Aký som voči Bohu, voči Cirkvi (o ktorej sme presvedčení, že je v nej Boh prítomný) – taký som ja voči tebe. Teda želám si, aby nám aspoň to dnes zostalo v našich myšlienkach. Tento príklad.

Dávajme dôraz na to, že Boh nie je pomstiteľ, ale život je. Ak robím zlé človeku, Cirkvi – verte mi – to sa veľmi skoro odrazí aj v našom každodennom živote. A nijako sa človek nemôže naučiť túto jednu lekciu. Ak robíš zlo, zlo sa veľmi rýchlo vracia. Preto sa dnes rozhodnime, že budeme SOĽOU zeme a SVETLOM sveta. Ak nedokážem niekde pomôcť, neubližujme. Stačí iba komentovať niečo zlé a už som vstúpil do jedného reťazca zla a hriechu. Trochu pridbajme na to. Nech nám v tom táto svätá omša pomôže a nech od dnes v našom živote pracujeme a žijeme trochu inak. Amen.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.