Ekonomická rada našej farnosti

Ekonomická rada našej farnosti

« z 2 »

Biskup Slavko Večerin listom biskupského Ordinariátu zo Subotice,  schválil členov Ekonomickej rady našej farnosti. Profesor Štefan Jocha, Ján Trusina a Jozef Slonka začali svoj mandát slávnostnou omšou v nedeľu 8. mája 2022, kedy mali slávnostný sľub, že svoju povinnosť budú usilovne vykonávať. Po svätej omši mali v priestoroch fary krátke stretnutie s pánom farárom. Členom, v mene farského spoločenstva blahoželáme a prajeme veľa úspechov v práci a v službe Cirkvi a farnosti.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.