Farské oznámenia na 2. týždeň po Vianociach B

 • V pondelok a utorok 4. a 5. januára roku 2021, je svätá omša o 17 hodine.
 • V stredu  6. januára 2021. roku Cirkev slávi Zjavenie Pána – TROCH  KRÁĽOV! V našom kostole budú o 10. a 18. hodine dve sväté omše. Pri svätej omši požehnám VODU A KADIDLO! Pretože  bol tento rok v nedeľu svätý Ján, VÍNO  sa nepožehnávalo. Požehnám ho v tento deň. Doneste   so sebou na svätú omšu VODU, VÍNO a KADIDLO a  požehnám všetko spolu.
 • Vo štvrtok 7. januára roku 2021  pokračujeme s ADORÁCIOU pre DUCHOVNÚ  OBNOVU našej farnosti. Pozývam vás, aby ste prišli na adoráciu, aby sme spoločne  mohli kráčať vpred s Pánom.
 • Vo štvrtok 7. januára 2021. roku, začínam s POŽEHNANÍM RODÍN A DOMOV. Bol by som rád, keby so mnou išli DVAJA MINIŠTRANTI. Budú mi na pomoci s kadidelnicou a postrekovačom. Preto vyzývam miništrantov, aby ma  kontaktovali (najmä starších a mládež), ktorí chcú ísť so mnou na požehnanie. Ešte raz upovedomujem, že POŽEHNANIE sa neplatí a kto chce, môže svoj príspevok nechať v drevenej skrinke v kostole.
 • V nedeľu 10. januára 2021. roku si Cirkev pripomína KRST PÁNA. Bolo by zaujímavé a dobre, keby sme všetci vedeli presne povedať, kedy sme boli pokrstení.
 • Milí farníci, nevieme čo nás čaká v nasledujúcom  roku. Rozhodol som  sa, že PRVÉ  SVÄTÉ PRIJÍMANIE v našej farnosti bude 9. mája roku 2021 o 10 hodine! Úprimne dúfam, že sa nám v tento deň podarí uskutočniť túto úžasnú slávnosť! Teším sa na našich budúcich  prvoprijímajúcich!
 • Čoskoro určím dátum BIRMOVKY  v našej farnosti. Takto sa potom  môže každý  kľudne  pripraviť na tieto úžasné oslavy.
 • Milí farníci, chcem poďakovať všetkým, ktorí boli  vo vianočných dňoch  na svätých  omšiach. Na polnočke, na Vianoce, na svätého Štefana a v nedeľu – celková lemóza  sa nazbierala 55.495,00 dinárov. Úprimné zo  srdce ďakujem všetkým!
 • Milí farníci,  chcem pripomenúť, že náš kostol je otvorený každý deň od pondelka do soboty od 9:00 do 18:00 (po večernej svätej omši je kostol zamknutý). Využite túto  príležitosť na modlitbu a meditáciu  v  kostole.
 • Milé deti, pretože sme stále v neistej situácii, rozdelím knižočky  o zázname svätých omší, keď sa situácia stabilizuje tak, aby boli všetci rovnoprávni, to znamená, aby každý mohol pravidelne prichádzať na sväté omše.
 • PRVÉ  SVÄTÉ PRIJÍMANIE v našej farnosti bude 9. mája roku 2021 o 10 hodine!

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.