Kontaktujte nás

Vlč.Siniša Tumbas Loketić, správca farnosti

Maršala Tita 225, Selenča

Kontakt: 021/774-001, alebo mobil: 062/8684298

Email: tumbassinisa2013@gmail.com