Krst Pána v roku C

ÚVOD DO SVÄTEJ OMŠE

Milí farníci, dnes sme sa zišli v mene Pánovom. On je tu prítomný medzi nami. Otvorme svoje srdcia, aby do nich vstúpil a povzbudil nás do ďalšieho životného boja. Na začiatku tejto slávnosti urobme pokánie za všetko, čo v našom živote bolo zlé.

KÁZEŇ

Milí farníci, Cirkev si dnes pripomína Ježišov krst. To je veľmi dôležité pre nás, ktorí sme jeho učeníkmi, pretože sme sa učeníkmi stali, keď sme boli pokrstení. Vidíme teda, že krst nie je len obyčajným aktom alebo možno zvykom – ale obratom v ľudskom živote. Pravda, ako deti sme boli pokrstení, takže si to ani neuvedomujeme, no ešte viac to ukazuje, akú úlohu a zodpovednosť majú rodičia voči svojim deťom. Krst je vstupenkou do dobrodružstva, do spoločenstva, ktoré nazývame KRESŤANSTVO alebo Ježišova škola života. Môžeme sa aj dnes zamyslieť nad tým, aký je náš postoj alebo názor na túto Ježišovu školu? Možno v živote niekedy odbočíme z tejto cesty, takže sa
zastavíme pri detailoch, ktoré nemusia byť také dôležité. Krst je jeden začiatok a potom, keď sa staneme dospelými, vlastne sami rozhodujeme o tom, aký bude náš život. Prial by som si, aby sme o tom dnes premýšľali. Čo je v našej viere PODSTATNÉ a čo je dôležité?! Krásny kostol? Alebo čisté srdce, čisté svedomie? Pozrime sa na to, čo je dôležité, a potom toto vonkajšie dostane svoj skutočný význam. Krst je akt, ktorý trvá niekoľko minút – ale znamená cestu na celý život. Kresťania, ktorí veria vo svojho Boha, ktorí v Neho dôverujú – to je kresťanstvo, ktoré dnes potrebujeme. Nie nejaké smutné, depresívne kresťanstvo. Svet je taký – ale mi nebuďme takí. Pokúsme sa nájsť niečo pozitívne v našej každodennosti. Skúsme kráčať týmto životom spoločne s Ježišom. No nie všetko je dobré, nie všetko je tak, ako sme si predstavovali, zaťažuje nás veľa problémov, veľa toho sa aj nedarí – dovolíme si, aby nás to všetko zničilo? Dovolíme si, aby sme boli kvôli tomu smutní a beznádejní ? Nežijme tak. Naozaj, stojí to za to, aby sme strávili náš život naplnený negatívnymi vecami, negatívnou energiou? Ježišov učeník alebo kresťan to nerobí. Drahí farníci, hoci dnes slávime Ježišov krst, všetkých nás môže to povzbudiť, aby sme sa na chvíľu zastavili a spýtali sa sami seba: PREČO SOM POKRSTENÝ? Je to len náhoda alebo Božia vôľa pre môj život? Osobne, keď sa nad tým zamyslím, istotne, že sa nerobí o náhode. Vôbec nie! Verím, že Boh chcel, aby to tak bolo a že má s mojím životom plán. Verím, že všetko, čo sa deje, má svoj význam. Nedovolím si, aby negativita premohla môj život. Nedovoľte si to ani vy. Boh je s nami. Nenechá nás samých. Spolupracujme s Pánom každý deň nášho života. Prosme ho, aby nám pomohol, stále ho prosme o pomoc. Verím, že Pán, ktorý nás povolal na túto životnú cestu, nás nenechá samých.
Amen.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.