Kvetná nedeľa 2019

Na úvod

Bratia a sestry, dnes sa začína Veľký týždeň Ježišovho utrpenia. Zrieknime sa všetkého, čo nebolo dobré v našom živote. Otvorme sa Božej milosti a odpusťme si hriechy navzájom. Oľutujme si naše previnenia.

Kázeň

Drahí farníci, vypočuli sme si cestu nášho Pána, cestu, ktorá nebola ľahká. Dnes je ten deň, keď sa ako veriaci máme naučiť, že je to aj naša cesta. Ak Ježiš trpel aj my budeme trpieť. Ak Ježiša prenasledovali aj nás budú prenasledovať. Pokiaľ budeme odporovať prenasledovaniu v našom srdci, život na tejto zemi nám nebude ľahký. Ale ak prijímeme, že Ježišova cesta je zároveň aj našou cestou, vtedy skutočne začína život. To je hlavný význam kresťanstva. Na to nás vyzýva aj dnešný deň. Nech nám je začiatok Ježišovho utrpenia výzvou prijať vôľu Božiu a úplne sa odovzdať Pánovi. Amen.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.