Obetovanie Pána – Hromnice 2019

Aj tohto roku naše farské spoločenstvo oslávilo tento veľký sviatok v našom kostole – Hromnice. Svätú omšu slúžil farár Siniša a zbor spolu s kantorom sa snažil, aby slávnosť bola čo dôstojnejšia. Na začiatku sv. omše farár požehnal a pokropil sviece požehnanou vodou. Na tento spôsob sme poprosili o Božie požehnanie sviec, ktoré si veriaci priniesli na požehnanie. Tento nádherný deň bol pre nás všetkým školou, aby sme svoj život zasvätili Pánovi.

Správu podal: Siniša Tumbas Loketić

Photo: Ivana Alexyová

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.