Posviacka nového organu vo farskom kostole

Vo štvrtok, 17. januára 2019 na sv. omši o 18.00 hodine mali sme možnosť prosiť o Božie požehnanie nášho nového organa v kostole. Pri tejto príležitosti hosťom našej farnosti bol zástupca Jej excelencie Dagmar Repčekovej, veľvyslankyne Slovenskej Republiky v Belehrade, pán Igor Vencel v sprievode zamestnancov vo veľvyslanectve. Tiež bol prítomný zástupca generálneho sponzora, ktorý financoval nákup nového organa ako aj priateľ našej farnosti Juraj Bocka, riaditeľ stavebného podniku Slovan a mnohí naši milí hostia.

Ako farár, som šťastný a radostný, že sa nám podaril zabezpečiť pre náš kostol kvalitný organ z Taliánska. Nech veľa rokov slúži našej farnosti a nech sú naše slávenia dôstojné drahého Boha.

Správu podal: Siniša Tumbas Loketić

Photo: Alen Slonka

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.