Prehľad o dianí na 26. cezročnú nedeľu v roku C

  1. V pondelok, 30. septembra je ranná sv. omša o 8.00 hodine.
  2. V stredu, 2. októbra po sv. omši biblická skupina má svoje pravidelné stretnutie, ktoré bude v katechizmusovej sieni na fare.
  3. Vo štvrtok, 3. októbra po sv. omši Vás pozývam na prvidelnú poklonu v našom kostole. Každý štvrtok poklonu prednášame ako duchovnú obnovu našej farnosti.
  4. V piatok, 4. októbra je PRVÝ PIATOK V MESIACI. Každý deň budem k dispozícii k sv. spovedi od utorku do piatku hodinu pred sv. omšou. Vyzývam Vás, aby sme nezanedbali túto krásnu pobožnosť prvého piatku. Príďte na sv. spoveď a sv. omšu.
  5. V sobotu, 5. októbra všetky deti, ktoré sa chcú zúčastniť na ZLATEJ HARFE majú nácvik v katechizme. Skúška je povinná pre tých, ktorí majú záujem ísť. Ak niekto neprichádza na skúšky nebude môcť ísť na Zlatú harfu. Tohto roku Zlatá harfa je v Báčskom Bregu 12.10.2019.
  6. Od 1. októbra večerné sv. omše budú o 18.00 hodine.
  7. Povzbudzujem manželské páry, aby sa prihlásili na oslavu manželských jubileí. Nebojte sa! Je to príležitosť, aby ste Pánovi poďakovali za Vaše roky manželstva a zároveň ho prosili o ďalší spoločný život.
  8. Miništranti nebudú mať svoje stretnutie sobotou, lebo sú vtedy skúšky na Zlatú harfu.
  9. Milí farníci, nech sa páči prinášajte plastové fľaše na faru. Ak je náhodou zamknuté, môžete ich nechať pred bránou. Ďakujem vopred!
  10. Milí farníci, čoskoro začína mesiac OKTÓBER – Máriin mesiac. Vtedy sa zvlášť modlíme sv. ruženec. Každý UTOROK, ŠTVRTOK a SOBOTU (17:30) ruženec sa budú modliť deti a mladí. Tie dni pozývam, aby na omšu prišli naše deti a mládež. Zakaždým niekoho vyberieme, kto sa pomodlí ruženec. Teším sa Vášmu príchodu a povzbudzujem, aby ste prišli. 🙂

 

Photo: www.shutterstock.com

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.