Prehľad o dianí na 27. cezročnú nedeľu v roku C

 1. V pondelok, 7. októbra je ranná sv. omša o 8.00 hodine.
 2. V stredu, 9. októbra po sv. omši biblická skupina má svoje pravidelné stretnutie v sieni na fare.
 3. Vo štvrtok, 10. októbra po sv. omši zostaňme na adorácii. Prosme Ježiša a našu Matku Máriu o duchovnú obnovu našej farnosti.
 4. V sobotu, 12. októbra naša farnosť pôjde na ZLATÚ HARFU. Tohto roku ideme do Báčskeho Bregu. Prosím všetky deti, ktoré pravidlne prichádzali na nácvik, aby boli na fare o 8.30. Príchod je naplánovaný v pozdných popoludňajších hodínách. Deti nech si zoberú havranku počas cesty a tam budeme mať obed.
 5. V nedeľu, 13. októbra na sv. omši o 10.00 hodine budeme mať PREDSTAVOVANIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH, ktorý nasledovný rok prijímu prvý krát Ježiša. Zároveň na tej sv. omši naše deti sa Vám predstavia s piesňou, ktorú zaspievajú na ZLATEJ HARFE. Pozývam Vás, aby ste prišli na túto sv. omšu a podporili ich.
 6. Povzbudzujem všetky manželské páry, aby sa prihlásili na OSLAVU MANŽELSKÝCH JUBILEÍ, ktorá bude 27. októbra na sv. omši o 10.00 hodine. Nebojte sa! Zároveň je to príležitosť, aby sme sa všetci spoločne modlili za Váš spoločný život a poďakovali za všetko, čo Vám Pán doteraz dal.
 7. Milé deti, v tomto mesiaci sa zvlášť modlíme SV. RUŽENEC. Vy sa budete modliť ruženec každý PIATOK A SOBOTU. Pozývam Vás, aby ste prišli v tieto dni a spoločne sa modlili ruženec. S modlitbu sv. ruženca začneme o 17.25, aby SME VŠETKO NAČAS UKONČILI.
 8. Ostatné dni sa ruženec bude modliť ako aj obvykle počas celého roka a farár sa na konci POMODLÍ LITÁNIE.
 9. V túto jeseň sme začali s FARSKOU KATECHÉZOU. Väčšina detí prichádza a pozývam aj ostatných, aby prichádzali. Katechézy sú POVINNÉ! Pomaly sme definovali rozvrh farskej katechézy a viacej by nemalo byť väčších zmien.
 10. Milé deti, ktoré ste sa PRAVIDELNE ZÚČASTŇOVALI NA SKÚŠKACH, prosím, aby ste prišli v PIATOK o 19.00 hodine na GENERÁLNU SKÚŠKU z príležitosti ZLATEJ HARFY.
 11. Milí farníci, nech sa páči prinášajte plastové fľaše na faru. Ak je náhodou zamknuté, môžete ich nechať pred bránou.
  Ďakujem vopred!
 12. Naša farnosť aj tejto jesene bola na púti v Međugorju. Modlili sme sa za Vás všetkých farníkov, ktorí ste zostali doma. Nech nás naša nebeská Matka Mária všetkých ochraňuje ako aj našu farnosť.

 

Photo: www.shutterstock.com

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.