Prehľad o dianí na 28. cezročnú nedeľu v roku C

 1. V pondelok, 14. októbra je ranná sv. omša o 8.00 hodine
 2. V stredu, 16. októbra po sv. omši biblická skupina má svoje pravidelné stretnutie v sieni na fare.
 3. Vo štvrtok, 17. októbra po sv. omši zostaňme na adorácii. Prosme Ježiša a našu Matku Máriu o duchovnú obnovu našej farnosti.
 4. V piatok, 18. októbra je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu. Sv. omša je pravidelne o 18.00 hodine.
 5. V nedeľu, 20. októbra Cirkev oslavuje MISIJNÚ NEDEĽU. 2. ročník na sv. omši v krátkosti predstaví, čo sú to misie.
 6. Povzbudzujem všetky manželské páry, aby sa prihlásili na OSLAVU MANŽELSKÝCH JUBILEÍ, ktorá bude 27. októbra na sv. omši o 10.00 hodine. Nebojte sa! Zároveň je to príležitosť, aby sme sa všetci spoločne modlili za Váš spoločný život a poďakovali za všetko, čo Vám Pán doteraz dal.
 7. Milí veriaci, možno ste videli, že máme ružence v laviciach nášho kostola. Je to dar jednej rodiny. Kúpené je 200 ružencov. Prosil by som Vás, aby sa nenosili domov, ale aby boli vždy v kostole a aby sme mali vždy možnosť mať ruženec v rukách.
 8. V túto jeseň sme začali s FARSKOU KATECHÉZOU. Väčšina detí prichádza a pozývam aj ostatných, aby prichádzali. Katechézy sú POVINNÉ! Pomaly sme definovali rozvrh farskej katechézy a viacej by nemalo byť väčších zmien.
 9. Milé deti, v tomto mesiaci sa zvlášť modlíme SV. RUŽENEC. Vy sa budete modliť ruženec každý PIATOK A SOBOTU. Pozývam Vás, aby ste prišli v tieto dni a spoločne sa modlili ruženec. S modlitbu sv. ruženca začneme o 17.25, aby SME VŠETKO NAČAS UKONČILI.
 10. Ostatné dni sa ruženec bude modliť ako aj obvykle počas celého roka a farár sa na konci POMODLÍ LITÁNIE.
 11. Milí farníci, nech sa páči prinášajte plastové fľaše na faru. Ak je náhodou zamknuté, môžete ich nechať pred bránou.
 12. Pripomínam, že je členský poplatok od septembra možné zaplatiť v pracovný čas farského úradu a po sv. omši. Viacej sa nebude vyberať cirkevná deň nedeľou.

 

Photo: www.shutterstock.com

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.