Prehľad o dianí na 29. cezročnú nedeľu v roku C

 1. Cirkev dnes oslavuje MISIJNÚ NEDEĽU. Povzbudzujem Vás všetkých, aby ste si niekedy vo svojich modlitbách spomenuli aj na misionárov vo vzdialených krajinách, ktorí šíria Ježišovu radostnú zvesť.
 2. V pondelok, 21. októbra je ranná sv. omša o 8.00 hodine.
 3. V utorok, 22. októbra si Cirkev spomína na pápeža sv. Jána Pavla II.
 4. V stredu, 23. októbra biblická skupina má svoje pravidlené stretnutie v katechizmusovej sieni.
 5. Vo štvrtok, 24. októbra o 9.00 hodine budeme mať pracovnú akciu upratovania kaplnky v cintoríne. Poprosil by som ženy, aby sa prihlásili nech poupratujeme kaplnku. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí sú ochotní prísť.
 6. Tiež vo štvrtok, 24. októbra Vás povolávam po sv. omši na poklonu ako duchovnú obnovu našej farnosti.
 7. V nedeľu, 27. októbra na sv. omši o 10.00 hodine naše farské spoločenstvo oslavuje MANŽELSKÉ JUBILEÁ. Povzbudzujem aj ostatných ak majú záujem, aby sa prihlásili. Prvá skúška pre manželské páry, ktoré sa prihlásili bude vo ŠTVRTOK, 24. októbra po poklone. Prosím, aby na skúšku prišli obaja, aj manžel aj manželka.
 8. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí v týchto dňoch prídu a zriadia hroby našich blízkych. Ako farnosť sa snažíme tento rok veľa toho urobiť pre náš cintorín. Tak to bude aj naďalej. Preto ďakujem všetkým, ktorí k tomu prispievajú.
 9. Milé deti, v tomto mesiaci sa zvlášť modlíme SV. RUŽENEC. Vy sa budete modliť ruženec každý PIATOK A SOBOTU. Pozývam Vás, aby ste prišli v tieto dni a spoločne sa modlili ruženec. S modlitbu sv. ruženca začneme o 17.25, aby SME VŠETKO NAČAS UKONČILI.
 10. Ostatné dni sa ruženec bude modliť ako aj obvykle počas celého roka a farár sa na konci POMODLÍ LITÁNIE.
 11. Povzbudzujem všetky manželské páry, aby sa prihlásili na OSLAVU MANŽELSKÝCH JUBILEÍ, ktorá bude 27. októbra na sv. omši o 10.00 hodine. Nebojte sa! Zároveň je to príležitosť, aby sme sa všetci spoločne modlili za Váš spoločný život a poďakovali za všetko, čo Vám Pán doteraz dal.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.