Prehľad o dianí na 32. nedeľu v cezoročnom období v roku C

 1. Dnes je 32. nedeľa  v roku. Pomaly sa nám blíži koniec liturgického roka.
 2. V stredu 09. novembra 2022 sa v našej farnosti bude konať výročné stretnutie kňazov nášho dekanátu s vedúcimi zo Subotice. Odporúčam toto stretnutie do Vašich modlitieb!
 3. V stredu 09. novembra 2022 po svätej omši bude BIBLICKÉ STRETNUTIE. Pozývam členov, aby prišli na toto stretnutie, ale ak má záujem aj niekto iný, môže sa pripojiť a prísť.
 4. Vo štvrtok 10. novembra 2022 po svätej omši bude adorácia. Pozývam Vás, aby ste prišl, budeme sa modliť  za POKOJ!
 5. V týchto dňoch urobím rozvrh, podľa ktorého sa  budú piecť oplatky. Všetkým, ktorí sa prihlásili, aj tým, ktorí sa ešte prihlásia, srdečne ďakujem.
 6. Drahí farníci v sobotu o 15.00 hodine začína na farskom dvore naša DRUHÁ GAŠTANIÁDA. Pozývam deti aj dospelých, aby prišli. Kúpili  sme 60 kg gaštanov. Pre deti bude pripravený čaj, Teplá čokoláda a pre dospelých varené červené víno. Príďte sa pobaviť a pochutiť si na gaštanoch! Ďakujem všetkým, ktorí prispejú k realizácii tohto krásneho podujatia! Chcel by som Vás poprosiť, ak má niekto staré NOVINY, aby priniesol na faru. Do nich sa budú baliť  porcie gaštanov.
 7. Pozývam deti, aby v nasledujúcom týždni venovali pozornosť rozvrhu farskej katechézy.
 8. Osobitne sa chcem všetkým poďakovať za nasledovné:
 1. na misie sme vyzbierali 51.845,00 dinárov;
 2. na parkovanie a iné práce ste doteraz darovali 184.000,00 dinárov;
 3. osobitné poďakovanie patrí Vám všetkým, ktorí pravidelne platíte členské poplatky, ktoré sa značia do knižočiek. Nech dobrý Boh odmení Vašu láskavosť.
 1. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú nášmu farskému spoločenstvu. Je to znak toho, že naše farské  spoločenstvo žije a oslavuje Boha.
 2. ROZVRH FARSKEJ KATECHÉZY JE NASLEDOVNÝ:

UTOROK: 15.00 h – ŠKÔLKA; 16.00 h – 7.ROČNÍK;

ŠTVRTOK: 15.00 h – 8 .ROČNÍK; 16.00 h – 4.ROČNÍK; 17.00 h – 5.ROČNÍK.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.