Prehľad o dianí na 33. nedeľu v cezoročnom období v roku C

 1. Dnes je v našej diecéze  CHARITATÍVNA ZBIERKA. Všetky Vaše milodary, ktoré vložíte  do DREVENEJ SKRINKE, pôjdu pre potreby CHARITY v Srbsku. To je dôležitý zámer  Cirkvi – pomoc druhým. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapoja  do tejto akcie.
 2. Úprimná vďaka všetkým, ktorí pomohli pri realizácii našej druhej GAŠTANIÁDE. Osobitné  poďakovanie patrí všetkým našim mladým ľuďom, ktorí pomohli, a mladému orchestru, ktorý nám hral a spieval. Poďakovanie patrí aj farskej  katechétke za pomoc a námahu. Celkovo sme minuli na GAŠTANIÁDU 29.199,00 dinárov.
 3. V utorok 15. novembra 2022  svätá omša bude ráno, pretože v Subotici bude kňazské stretnutie.
 4. V stredu 16.11.2022 po svätej omši má biblická skupina svoje pravidelné stretnutie. Príďme!
 5. Vo štvrtok 17. novembra 2022  bude  pravidelná adorácia v  našej farnosti. Príďme k živému Ježišovi!
 6. V piatok 18. novembra 2022  o 15.00 hodine  sa v našom kostole modlíme ruženec BOŽIEHO MILOSRDENSTVA.
 7. Nasledujúca nedeľa je nedeľa NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA  NEBA I ZEME. Koniec liturgického a cirkevného roka. Blíži sa začiatok ADVENTU.
 8. Začíname s prihlasovaním svätých omší na budúci rok. Je tu jedna novinka týkajúca sa svätých omší. Omše sa môžu prihlásiť iba do 30.06.2023. V júni sa  budú  omše zapisovať  do konca roka.

Určené sú dni v  ktoré nebude možné prihlásiť  sväté omše:

 1. 23.01.2023 – 04.02.2023
 1. b) Každý prvý piatok v mesiaci  bude slúžená svätá omša naúmysel všetkých, ktorí v tento  deň prídu  do kostola .
 2. c) 11.02.2023 – Deň chorých a Panna Mária Lurdská.
 3. d) 04. 08. 2023 – Veľká noc.
 4. e) 04. 05.2023 – Svätý Florián. Svätá omša za všetkých našich hasičov.

 1. Od budúceho roka budem slúžiť svätú omšu za všetkých kňazov, ktorí boli na službe v Selenči,  na ten deň, keď zomreli. Vždy to bude oznámené vo  farskom  lístku. Tie sväté omše budú:
 1. a) 25.03.2023  + Wendelin Šmit (26 rokov od úmrtia)
 2. b) 14.05.2023 + Josip Kaić (61 rokov od smrti)
 3. c) 18.05.2023  + Michal Zolárek (14 rokov od smrti)
 1. Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude 14.05.2023 o 10.00 hodine  a BIRMOVKA  bude 25. júna              2023 o 10.00 hodine.
 2. V nasledujúcom týždni osadíme kríž na Šafarikovej ulici. Úprimná vďaka rodine, ktorá zaplatila za kríž, aj osobe, ktorá  zaplatila za ukrižovaného Ježiša na kríži.
 3. Na farskom dvore pri soche Panny Márie je umiestnená lavička. Ďakujem  osobe, ktorá  nám ju  darovala.
 4. Ďakujem Vám všetkým za Vaše milodary, ktoré zaplatíte na farský účet, alebo prinesiete na farský úrad. Každý Váš milodar alebo čas venovaný nášmu farskému spoločenstvu  je prejavom lásky k nášmu farskému spoločenstvu.
 5. ROZVRH FARSKEJ KATECHÉZY je nasledovný:

   UTOROK:  14.00 hod. – 2.ROČNÍK a 3.ROČNÍK;

   ŠTVRTOK  10.00 hod. – 1.ROČNÍK;    16.00 hod. – 6.ROČNÍK.

 1. V našej farnosti vstúpia do svätého manželstva Robert Vrabčeniak, syn Jozefa a Alžbety narodenej Žiškovej  a Dajana Tŕpková, dcéra Juraja a Márie narodenej Fodorovej. V sobotu 19. novembra 2022  o 15.00 hodine bude sobáš v našom kostole. V mene našej farnosti im prajeme veľa šťastia a radosti v spoločnom manželskom živote.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.