Prehľad o dianí na 5. cezročnú nedeľu v roku C

  1. V pondelok, 10. februára je ranná sv. omša o 8.00 hodine.
  2. V utorok, 11. februára Cirkev slávi liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň aj Svetový deň chorých. Na svätej omši budete mať možnosť prijať pomazanie chorých. Vyzývam všetkých, aby ste prišli a najmä chorých. Ak s vierou pristúpime k pomazaniu chorých, Pán môže urobiť zázrak v našom živote.
  3. V stredu, 12. februára biblická skupina bude mať svoje pravidelné stretnutie po sv. omši.
  4. Vo štvrtok, 13. februára je poklona ako duchovná obnova našej farnosti.
  5. V sobotu, 15. februára miništranti budú mať svoje stretnutie o 11.00 hodine. Prosím všetkých miništrantov, aby prišli.
  6. V sobotu, 29. februára sa pôjdu korčuľovať do Nového Sadu všetci tí, ktorí boli pravidelní na rorátnych omšiach (zoznam bude zverejnený na facebookovej stránke). Odchod je ráno a návrat neskoro popoludní.
  7. Už som zverejnil na svojej facebookovej stránke, ale tiež chcem aj týmto spôsobom oznámiť, že 1. sv. prijímanie v našej farnosti bude 17. mája 2020.
  8. Drahí farníci a všetci ľudia dobrej vôle! I keď je ešte včas predsa Vás chcem informovať, že tento rok naša farnosť plánuje púť do Medžugoria. Konkrétne to bude od 1. do 4. októbra 2020. Ešte je dosť času, ale chcel som vás informovať skôr, aby ste si mohli usporiadať svoj čas. O cene zájazdu a podrobnostiach Vám poviem neskôr, ale myslím si, že už viete kam ideme a za akých podmienok – bude to ako aj každý rok. V prípade, že niekto chce, môže sa už prihlásiť a zabezpečiť miesto.
  9. Milé deti, v našej farnosti začíname opäť s KREATÍVNYMI DIELŇAMI. Bude bude prebiehať raz mesačne. Dôležité je, aby ste PRIHLÁSILI! Takže, ako ste členmi detského speváckeho zboru, tak sa môže kto chce stať členom kreatívnej dielne. Vždy sa bude tvoriť niečo zaujímavé. Teraz sa najprv môže prihlásiť 15 detí. Ak vás bude viac potom vytvoríme dve skupiny. Toto číslo je optimálne, aby sa mohlo pracovať kvalitne. Tvorivú dielňu bude viesť učiteľka Kvetka.
  10. Milí farníci, možno ste si všimli, že sú teraz v našom kostole stojany na dáždniky. Prosil by som Vás, keď je daždivé počasie, aby ste si dáždniky počas omši nechávali v stojanoch. Potrebujeme to už dlhší čas a teraz sme to vyriešili.

 

Photo: www.shutterstock.com

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.