Sedembolestná Panna Mária 2019

Aj tento rok naša farnosť, v spoločenstve so slovenským národom oslávila svoju patrónku Sedembolestnú Pannu Máriu. Keďže tohto roku sviatok pripadol na nedeľu, slávnostná sv. omša s procesiou a sviecami bola na večernej sv. omši o 19.00 hodine, ktorú slúžil farár. Pre tento deň sme sa priprávali Deviatnikom a po slávnostnej sv. omši sme mali procesiu so sviecami okolo nášho kostola. Na konci sprievodu a pred požehnaným sme sa zhromaždili okolo kostola, aby sme všetci spoločne na počesť Márie pozdvihli sviece do výšin. Kantor Ferko spolu so spevákmi sa snažili, aby procesia bola čo krajšia a hudobne obsiahlejšia. Tento rok prispeli aj naši mladí. Oni boli pred kostolom s fakľami a pozdejšie aj pri kostole a dočkávali sprievod. Úhrne sa zúčastnilo 16 mladých s fakľami. Touto cestou sa chcem úprimne zo srdca poďakovať všetkým, ktorí na hoci aký spôsob pomohli, aby sme tento deň tak slávnostne oslávili.

Správu podal: farár

Vyfotil: Andrija Aleksandrović

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.