Sedembolestná Panna Mária 2022

Aj tento rok naše farské spoločenstvo slávnostne oslávilo patrónku slovenského ľudu a Slovenska – Sedembolestnú Pannu Máriu. Omša bola skutočne slávnostná. Asi 20 mladých  a detí bolo oblečených v ľudovom  kroji, ktorí  šli v procesii spolu s farskou katechétkou Annou Kolekovou. Taktiež na svätej omši bolo asi 20 miništrantov, ktorí šli  vo vstupnej procesii spolu s kňazmi. Tohtoročným hosťom bol  Zoltan Rokay – kňaz subotickej diecézy, ktorý je na dôchodku. Farár Zoltan Rokay mal kázeň. Svätú omšu v slovenskom jazyku slúžil farár Siniša Tumbas Loketić. Na omši sa zúčastnili aj milí hostia zo slovenského veľvyslanectva, pani Monika, riaditeľka ZŠ v Selenči pani Nataša Klinovská, v mene predsedníčky Rady miestneho spoločenstva v Selenči  bol prítomný jej manžel lekár pán  Daniel Vrabčeniak,  pán  Ján Brtka a pán Juraj Bocka, riaditeľ Slovana s manželkou. Po slávnostnej svätej omši všetci zúčastnení  šli v   procesii okolo nášho kostola. Aktívna bola najmä naša mládež, ktorá držala fakle v priestore určenom na procesiu. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí  tento rok pomohli osláviť patrónku nášho národa.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.