Úmysly svätých omší na 1. pôstnu nedeľu v roku A

DeňPoriadok
sv. omší
ÚmyselSpomíname si...
Pondelok
02. 3.
08:00Na úmysel
Utorok
02. 3.
18:00Za zosnulú Máriu a Jozefa Ralbovskových, vnuka Františka, vnučku Jozefínu a zaťa Jozefa
Streda
04. 3.
18:00Za zosnulého Štefana Ilčíka a otca Štefanasv. Kazimíra, spomienka
Štvrtok
05. 3.
18:00Za zosnulú Annu Šperglovú a manžela Štefana
Piatok
06 3.
15:00Bohoslužba – Svetový deň modlitieb
Prvý piatok
Kántry
19:00Poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života
Sobota
07. 3.
Kántry
18:00Za zosnulého Jána Gašparovského, manželku Annu a syna Jánasvätých Perpetuy a Felicity, mučeníc, spomienka
Nedeľa
08. 3.
08:00Za zosnulého Michala Čandu a obojich rodičov2. pôstna nedeľa
10:00Za farnosť
18:00Za zosnulého Štefana Trusinu, Štefana Gazáfiho, manželku Annu rod. Daničekovú a ich rodičov

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.