Veľká noc 2019

Na úvod

Bratia a sestry, je Veľká noc! Aký je vznešený dnešný deň! Radujme sa! Niet miesta pre strach! Uznajme, že sme Božími a uverme vo vzkrieseného Krista.

Kázeň

          Drahí farníci, deti, mládež a miništranti,

sme tu dnes zhromaždení vôkol vzkrieseného Krista. Dnes je veľká radosť pre celý svet. Svojim vzkriesením Pán Ježiš premohol smrť. Najväčší strach, ktorý prenasleduje človeka na tomto svete je strach z hĺbky, strach zo zeme, strach zo smrti, avšak Pán Ježiš to všetko dnes porazil. Každý hriech, zlyhanie, všetko, čo nie je dobré na tomto svete – dnes je premohnuté. Dnes sa už môžeme radovať, byť šťastnými, lebo dnešný deň je dôkazom, že ZLO nemá posledné slovo. Dnešný deň je dôkazom, že každá negativita, klam a každý zlý skutok nevíťazí. Môže sa nám zdať, že život nie je spravodlivý. Tiež sa nám môže zdať, že nás iba veľmi zaťažuje, ale dnešný deň je vlastne dôkazom, že je úplne opačne.

          V evanjeliume sme počuli ako Mária Magdaléna prišla vidieť Ježišov hrob. Ešte smútila a bola rozčarovaná, že Ježiša ukrižovali. Nemohla ani snívať o tom, čo sa vlastne stane. Jednoducho jej život nemal viacej zmysel. Či nie sme aj my často krát ako Mária Magdaléna? Koľko krát v živote cítime ako keby sme stratili zmysel pre všetko. Viacej nám nie je do života, nemáme žiadnu radosť v sebe. Je to znamenie, že v našom živote Pán Ježiš nie je prítomný. To je znamenie, že sme zostali pozerať na Ježišov hrob, na Ježiša ukrižovaného a nie na vzkrieseného Krista. Mária Magdaléna v tom strachu a sklamaní aj iným zvestovala, že je Ježišov hrob prázdny. Povedala to Petrovi a inému učeníkovi. Ona vtedy nešírila Radostnú zvesť ale zvesť strachu!

          Tu máme ďalšiu skúšku svedomia. Keď svojim životom, správaním, prejavom nešírim Radostnú zvesť vtedy v mojom živote prevláda strach, vtedy niet vzkriesenia. Preto nám toto môže byť veľkou školou, povedal by som životnou školou. Iba keď všetci videli prázdny hrob, uverili, že Ježiš zvíťazil a že je on skutočne Boh.

          Môžeme si dnes položiť otázku: Verím, že je Ježiš pravý Boh, ktorý premohol zlo? Verím, že je Ježiš Boh, ktorý zničil smrť? Ak verím, potom už viacej nemám dôvod sa báť. Ak som v Neho uveril potom viacej nemám dôvod báť sa o svoj život. Ak skutočne dôverujem potom môžem radostným srdcom kráčať po zemi, lebo viem, že zlo a strach nemajú posledné slovo a že sa viacej nemusím nikoho báť. To znamená, že aj ja mám ako vzkriesený Ježiš chodiť po tejto zemi a konať dobro. Ako čo nebolo Ježišovi, tak aj pre mňa nebude vždy ľahké, ale už som dnes povedal, niet dôvod na strach.

          Drahí farníci, nech nám tento deň ovláda naše srdcia, nech sa všetci radujeme, že Ježiš vstal z mŕtvych. Máme nádej, máme dôvod žiť a máme niekoho, kto sa bude za nás prihovárať a chrániť nás v každej životnej situácii. Radujme sa! Nedovoľme, aby strach premohol naše srdcia! Ježiš vstal z mŕtvych. Aleluja! Amen!

 

Photo: www.shutterstock.com

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.