Všetci svätí 2019

Aj tento rok naše farské spoločenstvo v spoločenstve s celou všeobecnou Cirkvou oslávilo Všetkých svätých. O 14.00 sme mali na našom cintoríne spievané litánie Všetkých svätých, po ktorých nasledovalo individuálne požehnanie hrobov. Všetko bolo dobre zorganizované, pretože tento rok boli k dispozícii traja kňazi. Večer o 18.00 sme mali v kostole svätú omšu, na ktorej sa zhromaždil pekný počet veriacich.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.