ZELENÝ ŠTVRTOK 2019

Na úvod

Bratia a sestry, zhromaždili sme dnes na Zelený štvrtok, aby sme začali sväté trojdnie nášho Pána Ježiša Krista. Na začiatku tejto sv. omše a na začiatku veľkonočného trojdnia, skrúšene si oľutujme všetko, čo nebolo dobré v našom živote.

Kázeň

          Drahí farníci, dnešným dňom osobitným spôsobom začíname hlbšie premýšľať o našom Pánovi a o tom, čo pre nás vykonal.

          Evanjelium, ktoré nám Cirkev dnes dáva na uvažovanie, kladie nám základnú otázku a zároveň aj hľadá odpoveď. „Chápete, čo som vám urobil?“ Túto otázku Ježiš vtedy položil svojim apoštolom, ale tou rovnakou silou a vážnosťou ju kladie aj nám dnes. Umývanie nôh, ktoré sa udialo v evanjeliume, to gesto, ktoré Ježiš urobil je vlastne výzvou pre nás všetkých. Toto gesto aj my dnes opakujeme na našom oltári. Je to gesto poníženosti, ľútosti, odpustenia, lásky a nádeje. To nie je gesto česti a pýchy, ale je to gesto, ktoré povoláva na poníženosť v tomto živote.

          Na konci dnešného evanjelia, Ježiš jasne uvádza, že nám dal príklad. Hovorí: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ Toto je jasná výzva nášho Pána ako máme prežívať tento náš život. To, čo Ježiš od nás hľadá v živote často krát nie je ľahké; byť pokorný a ponížený. Často zažiť rôzne poníženia a zároveň v tej chvíli zostať ponížený a uzavretý. Preto potrebujeme silu od Pána. Preto potrebujeme tento deň, keď zvláštnym spôsobom uctievame EUCHARISTIU – sv. omšu.

          Dnes budeme prijímať pod spôsobom chleba a vína, čiže Ježišovo Telo a Krv. Je to niečo, čo dáva nášmu životu nesmiernu silu. To je niečo, čo nám nikto a nikdy nemôže zobrať. Je to poklad, ktorý živí našu zranenú dušu. Všetky urážky, ktoré zažijeme v živote, poníženia, všetko, čo na prvý pohľad vyzerá, že sme porazení, je nič naproti dnešnej sv. omši, ktorá nás robí víťazmi. Táto sv. omša v nás budí obrovskú silu, že Pán, jeho milosť a sila vždy zostávajú s poníženymi a zahanbenými. Pán nikdy neopustí človeka, ktorí tprí a je sám. Nikdy neopustí chudobného a toho, ktorý potrebuje pomoc. Všetko toto je dnes pretkané cez čítania a liturgiu.

          Prosme Pána za všetkých, ktorí sme dnes tu. Prosme ho za celú našu farnosť a dedinu, za našu krajinu a celý svet. Pomôž nám Pane, aby sme sa naučili byť pokornými, aby sme sa naučili odpúšťať a milovať ako aj ty. Pomôž nám Pane, aby sme vždy pozerali na iných očami milosrdenstva a miernosti. Vkladáme do tvojich rúk celé naše farské spoločenstvo a všetok ľud. Obnov nás Páne, aby sme boli Tvojími a navždy ťa chválili. Amen.

 

Photo: www.shutterstock.com

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.