Zjavenie Pána v roku C

ZJAVENIE PÁNA – TRAJA KRÁLI 2022

KÁZEŇ

Milí farníci, dnes Cirkev slávi Zjavenie Pána alebo Troch kráľov. Bol by som rád, keby sme sa dnes trochu viac zamysleli nad tým, čo tento sviatok skutočne znamená a prečo ho dnes tak slávnostne slávime. V dnešnom evanjeliu sme počuli, ako išli králi alebo MUDRCI a hľadali kráľa, ktorý sa práve narodil?! Hľadali ho. Možno chodili po púšti, po nociach a hľadali toho Kráľa. Tento prvý príbeh nám hovorí, ale aj v istom čase kladie otázku: AKO HĽADÁM PÁNA alebo konkrétnejšie HĽADÁME PÁNA? Chcel by som, aby sme sa snažili hľadať Pána vo svojom živote každý deň, ale vo všetkých situáciách nášho života a na všetkých miestach. Často sa stáva, že si myslíme, že niet Pána, alebo že na nejakom mieste, ktoré sa nám nepáči, niet Pána. Ale to nie je pravda. Počuli sme, že králi kráčali, hľadali, sledovali, boli vytrvalí. Nevzdávali sa, aj keď určite narazili na mnohé odpory, nepochopenia a mnohé boje. Verím, že je to tak aj v našich životoch. Nevzdávajme sa Pána. Nemyslime si hneď, že sme sami, alebo že nás Pán opustil. Vytrvalo ho hľadajme. Toto je prvá udalosť z dnešného evanjelia. Ďalej, čo je podľa mňa dôležité, je reakcia kráľa Herodesa. Keď počul, že králi hľadajú Ježiša, Herodes reagoval veľmi ostro a prísne. Bol nahnevaný a robil všeličo, aby znemožnil kráľom nájsť Ježiša. Pripráva rôzne pasce, klame, vymýšľa a všetku svoju energiu usmerňuje, aby znemožnil realizovať plány týchto kráľov, ktorí hľadajú Ježiša. Tento príbeh vlastne hovorí, aký je náš život – život Ježišových učeníkov, život kresťana. Aj keď to možno niekedy ťažko rozumieme – je to pravda, ktorá v skutočnosti označuje KRÍŽ nášho života. Bolo to tak za čias Herodesa a je to tak aj v našej dobe, v ktorej žijeme, a tak to bude až do konca tohto sveta. Hviezda, ktorá sprevádzala mudrcov, však predstavuje Ježiša, ktorý je svetlom v našich životoch a hviezdou, ktorá nám pomáha v životných ťažkostiach. Milí farníci, nech je tento deň pre nás školou, aby sme sa naučili vždy hľadať Ježiša ako Kráľa, dávať si pozor na tých, ktorí túžia po zlom a nasledovať hviezdu, ktorá nás vedie do večného života. Amen.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.