Raspored

  • All
  • Prehľad udalostí
  • Poriadok sv. omší

Farské aktivity

post-image
Farské aktivity

Všetci svätí 2019

Aj tento rok naše farské spoločenstvo v spoločenstve s celou všeobecnou Cirkvou oslávilo Všetkých svätých. O 14.00 sme mali na našom cintoríne spievané litánie Všetkých svätých, po ktorých nasledovalo individuálne požehnanie...
post-image
Farské aktivity

Akcia upratovania Kalvárie 2019

Naši mladí a ľudia dobrej vôle sa zúčastnili v akcii upratovania Kalvárii. Konkrétne túto jeseň sme vybrali staré a veľké jedle a nahradili ich menšími a jednoduchšími, aby Kalvária ešte krajšie vizerala. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí pomohli.
post-image
Farské aktivity

Misijná nedeľa 2019

Tento rok sme zvláštnym spôsobom oslávili MISIJNÚ NEDEĽU. Druhý ročník na Základnej škole v rámci farskej katechéze pripravoval krátke predstavenie o tom, čo je to misijná nedeľa. Na konci...
Zobraziť viac